Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

MOSKVA

PREUZMITE CENOVNIK

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan 10.04. Beograd - Moskva 

Sastanak grupe dva sata pre poletanja na aerodromu “Nikola Tesla”, u 04:35h. Let avio kompanije Air Serbia za Moskvu u06:35h (let JU 650). Dolazak na moskovski aerodrom Šeremetjevo u 10:15h. Sa aerodroma panoramsko razgledanje gradaautobusom: centar grada, Crveni trg, Kremlj, Crkva Vasilija Blaženog, Boljšoj teatar, Hram Hrista Spasitelja, Novodevičji manastir, vidikovac Vrapčeva brda i Univerzitet "Lomonosov", Poklonaja gora (Park Pobede) i dr. (bez ulaska u objekte).
Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme…Noćenje.


2. dan 11.04. Moskva
Doručak. Fakultativni program: Sergijev Posad (bivši Zagorsk, 70 km od Moskve), jedan od najstarijih i najvecih ruskihn manastirskih kompleksa, centar ruskog pravoslavlja i duhovnosti, ranije rezidencija ruskog patrijarha. Obilazak Troice Sergijeve Lavre, bisera drevnoruske umetnosti i arhitekture. Lavra je, razvijajuci se od usamljene drvene crkve u sred šume u XIV veku, imala različite uloge koje su bile od velikog značaja za rusku istoriju. Moskovski metro, jedan od najlepših I najstarijih metroa na svetu, u kojem čak 44 stanice imaju status kulturnog nasleđa. Obilazak nekoliko najznačajnijih metrostanica, koje su nalik na muzeje bogato dekorisane skulpturama, mozaicima, pozladenim floralnim ornamentima, mermernim stubovima i portretima nacionalnih heroja. Noćenje.
3. dan 12.04. Moskva
Doručak. Fakultativni program: Kremlj, najstariji deo Moskve i njen politički, duhovni i istorijski centar, kompleks neponovljiv po arhitekturno-umetničkoj lepoti. Obilazak teritorije: Uspenske crkve u kojoj su krunisani svi ruski carevi, Arhangelske crkve, Car zvona, Car topa i Oružane palate, riznice carske Rusije. Ogromne istorijske i umetničke dragocenosti moskovskog Kremlja sakupljene su u jednu zbirku iz koje je nastao Muzej Oružana palata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Noćenje.
4. dan 13.04. Moskva
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada ili fakultativno krstarenje Moskvom. Transfer do aerodroma. Let za Beograd (let JU 655) u 21:35h. Dolazak u Beograd u 23:25h.

TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI
10/13.04.2019

3*

299 €
    POPUST 10% ZA UPLATE U CELOSTI DO 01.12.2018.

Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po višem prodajnom kursu Erste banke na dan plaćanja.

Popusti i doplate:
Popust za decu 2-12 godina 45 €
Doplata za jednokrevetnu sobu 85 €

U CENU PUTOVANJA JE URAČUNATO:
- Avio prevoz Beograd-Moskva-Beograd (aviokompanija Air Serbia);
- Smeštaj u Moskvi u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem na bazi 3  
noćenja sa doručkom;

- Transfere prema programu;
- Panoramsko razgledanje Moskve;
- Usluge vodiča i troškove organizacije aranžmana.


              
U CENU PUTOVANJA NIJE URAČUNATO:
            - Aerodromske takse oko 139 eur (koje su podložne promenama I plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u 
agenciji),

- Fakultativni program I individualne troškove.

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Sergijev posad (bivši Zagorsk) 45 EUR,
- Obilazak moskovskog metroa 10 EUR,
- Kremlj (teritorija i dve Saborne crkve), Oružana palata 65 EUR,
- Krstarenje rekom Moskvom 35 EUR.

Prijavljivanje fakultativnih izleta obavezno je prilikom uplate aranžmana a uplata najkasnije 20 dana pred početak putovanja.
Na licu mesta, kao i nekoliko dana pre polaska, neće biti moguce zbog rezervacija.
Realizacija i cene fakultativnog programa su garantovani, nezavisno od broja prijavljenih putnika.
Izuzetak je izlet u Sergijev Posad, sa minimalnim brojem od 10 učesnika za realizaciju.
Za Kremlj i Oružanu palatu, za broj prijavljenih putnika ispod 15, odlazak ce biti organizovan javnim prevozom, metroom
.

VAŽNE NAPOMENE ZA PUTOVANJE

- Postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama uz blagovremeni upit,

- Aranzman radjen na bazi 15 putnika,

- Polisa zdravstvenog osiguranja je neophodna u zavisnosti od propisa zemlje krajnje destinacije. Agencija  preporučuje putnicima da pre polaska na ovo putovanje pribave polisu međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja.             USLOVI PLAĆANJA:

             - 30 % uplacuje se prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju,

             - Aerodromske takse i izleti se placaju 15 dana pred put,

             - Ostatak aranzmana putnici mogu uplatiti deponovanjem licnih cekova gradjana u ratama do 10.06.2019 godine.

 

OPŠTE NAPOMENE:

- Agencija zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajući iznos ili otkaže putovanje, a najkasnije pet dana pre polaska. Cena putovanja važi od datuma izdavanja programa.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlje u koju putuju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...). Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju.

- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.  

- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

Program rađen u saradnji sa:

Turističkom agencijom “ODISEJ1995” iz Nove Pazove - Licenca Ministarstva Turizma OTP 194/2010 od 10.02.2010. godine. tekući racun: 340-4980-25 Este Banka

 

  • Proleće 2019
  • JERUSALIM