Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

PEČUJ -MAĐARSKA jednodnevni izlet -termin: 28.mart 2020.god

PREUZMI CENOVNIK


Pečuj-mađarski grad kulture na jugozapadu države i sedište Baranjske županije nalazi se u brdovitom delu države sa mediteranskom klimom.
Brojni su spomenici iz duge i burne istorije od praistorije do savremenog doba.Najvrednije i najpoznatije su praistorijske i rimske nekropole, džamija-crkva, katedrala,biskupska palata, nacionalno pozorište, sinagoga, pe
čujski univerzitet. Za mnoge Pečuj je najpoznatiji po Žolnai porculanu i keramici. Vino se ovde proizvodi 2000 godina, a najpoznatiji prehrambeni proizvod je pečujsko pivo jake gorčine.
PROGRAM PUTOVANJA:
Sastanak u 03:30 h na parkingu železničke stanice u Loznici. Polazak u 03:45 h.Vožnja preko Novog sada, preko Sombora do graničnog prelaza Bački breg sa kraćim pauzama I zadržavanjem na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.Dolazak u Pečuj. Razgledanje gradskih znamenitosti I upoznavanja grada .Trg Košut Lajoša /Sinagoga, gradska kuća, Fontana Žolnai, crkva Milosrdne braće, Kraljeva ulica, Narodno pozorište, hotel Palatinus/, Trg Sečenji / džamija, spomenik Sibinjanin Janku, spomenik Sv. Trojstvu/, Trg Dom /bazilika, biskupija, spomenik Francu Listu/, čuvena ulica katanaca….Slobodno vreme za uživanje u gradu ili odlazak u shopping do tržnog centra “ARKAD”.

Polazak iz Pečuja u 17:30 h. Dolazak na mesto polaska sat-dva iza ponoći u zavisnosti od zadržavanja na
grani
čnom prelazu uz kraće usputne pauze.
CENA:
3.690,00 dinara, deca do 12 godina cena: 3.000,00 dinara
ARANŽMAN OBUHVATA:
-prevoz turističkim autobusom sa audio i video opremom
-licenciranog turisti
čkog vodiča i pratioca tokom celog putovanja
-troškove organizovanja
-obilaske prema programu
ARANŽMAN NE OBUHVATA:
-individualne troškove putnika
-grupno putno zdravstveno osiguranje 200,00 dinara po osobi , reguliše se u agenciji
Kalkulacija je rađena na bazi 40 plativih putnika. Plaćanje 50% prilikom rezervacije, a ostatak 3 dana pred polazak.
Putna isprava pasoš. Važnost minimale tri meseca po povratku. Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Putnici vode ra
čuna o svojim putnim ispravama, novcu, stvarima u toku trajanja aranžmana, agencija ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili gubitka. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. Gužva na granicama,gužva u saobraćaju...Putovanje je grupno i tome je sve podređeno.Ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja sredstava po osnovu «tax free». Agencija ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja. U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl.glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Vreme dolaska se ne može predvideti jer zavisi od puno faktora.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije Kondor tis d.o.o, usaglašeni sa Ministarstvom turizma.

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 381 15/87-83-90 
+ 381 15/87-83-93
+ 381 15/89-27-76
+ 381 69/717-524 - VIBER

fax +381 15 876 071

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

O nama

Opšti uslovi putovanja
Potvrda o garanciji putovanja
Ugovor o subagenturi

OTP 207/2020 od 01.02.2020, kategorija A25

PIB: 101191412

PRATITE NAS