Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

n pazar1

PREUZMI CENOVNIK

Jednodnevni  izlet  04.09.2021 /SUBOTA/

Manastir Studenica -Novi Pazar- Petrova crkva- manastir Sopoćani

 

Sastanak grupe u 02:45 h. Polazak iz Loznice 03:00 h sa parkinga železničke stanice. Vožnja preko, Valjeva, Kraljeva...,sa kraćim usputnim  pauzama. Dolazak u manastir Studenicu u jutarnjim satima, osnovao  ga je Stefan Nemanja 1190. godine. Posle razgledanja dolazak u Novi Pazar, gde je spoj Istoka i Zapada, starog i novog islama i hrišćanstva.  Grad smešten u Raškom okrugu, na reci Raški ,tačnije u srcu Staroga Rasa. Sledi obilazak grada sa lokalnim vodičem

/obilazak gradske tvrđave, stare čaršije, Altun Alem džamije, hamama, Amir-aginog hana...

Posle razgledanja,  slobodno vreme za čuvene mantije, ćevape i šoping. Skup oko 15 h i odlazak do Petrove crkve koja se nalazi na 2 km od grada. Potiče iz 8. Veka, a njen pun naziv je Crkva Svetih Apostola Petra i Pavla. Zatim odlazak do manastira Sopoćani .  Manastir Sopoćani su udaljeni 17 km od Novog Pazara. To je dom Svete Trojice, podigao je kralj Stefan Uroš /1243-1276/ nedaleko od izvora reke Raške.  Polazak za Loznicu predviđen oko 19 h.

Povratak u Loznicu sa kraćim usputnim zadržavanjem oko 00 h.

 

Cena:  3.950,00 dinara iz Loznice

deca do 12 godina plaćaju  2.750,00 dinara

     

Aranžman obuhvata:

-prevoz autobusom turističke klase /visokopodni sa klimom, audio-video opremom/

-usluge licenciranog vodiča

-usluge lokalnog vodiča

-oblilaske po programu

-troškove organizacije putovanja

 

Aranžman ne obuhvata:

-individualne troškove

-putno zdravstveno osiguranje

 

Način plaćanja:

-gotovinski 50% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka putovanja.

Napomena: Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Putnici vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, stvarima u toku trajanja aranžmana, agencija ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili gubitka.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 35 PUTNIKA.

 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu, usled nepredviđenih okolnosti npr. gužva na graničnom prelazu, saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak.   Za sve informacije izdate usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino je validan pisan program putovanja dobijen u agenciji.  Agencija  ne snosi odgovornost za nepredviđene okolnosti na putu i eventualna kašnjenja. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije Kondor tis d.o.o, usaglašeni sa Ministarstvom turizma

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 381 15/87-83-90 
+ 381 15/87-83-93
+ 381 15/89-27-76
+ 381 69/717-524 - VIBER

fax +381 15 876 071

Radno vreme:

radnim danima 09h - 18h

subota neradni dan

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

Radno vreme:
radnim danima 09 - 16h

O nama

Opšti uslovi putovanja
Potvrda o garanciji putovanja
Ugovor o subagenturi

LICENCA

број лиценце: ОТП 34/2021
категорија лиценце: A 15

PIB: 101191412

PRATITE NAS