Loznica +381 15 878 390                                  
Beograd +381 11 344 6530

 

 

 

S a r a j e v o - jednodnevni izlet 23. oktobar 2021. subota/

 

sarajevo

PREUZMITE CENOVNIK 

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine. Grad okružuju planine Trebević, Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Romanija. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, tzv. «Vrela Bosne» poznato izletište Sarajlija.  Obilazak .

Sastanak grupe u 05:00 h parking železnička stanica u Loznici. Polazak u  05:30 h..., preko Zvornika, kraća pauza u Han Pijesku. Dolazak u Sarajevo oko 9 h.,  panoramsko razgledanjei prolazak pored Sarajevskog tornja « Avaz»/uvrštena među 10 najlepših građevina na svetu- visoka 172 m/ i odlazak do «Vrela Bosne».

Posle odlazak do centra grada.  Šetnja i obilazak : Inat kuća, Vijećnica, Stara Pravoslavna crkva-Baščaršija-Morića han-Sebilj trg-Gazi Husrefbegova džamija-Principov most-Katolička katedrala-Jevrejska mahala..... Posle zajedničke šetnje... slobodno vreme za individualne aktivnosti.

Polazak iz Sarajeva u 18:00 h.. Dolazak u Loznicu u kasnim večernjim satima.

Cena: 2.990,00 dinara odrasli ,  a deca do 12 godina 2.500,00 dinara

Aranžman obuhvata:

-prevoz autobusom turističke klase /visokopodni sa klimom, audio-video opremom/

-usluge licenciranog vodiča

-troškove organizacije

Aranžman ne obuhvata:

-individualne troškove

--ulaznicu za «Vrela Bosne» 5 eura

-medjunarodno grupno osiguranje 200,00 din po osobi

Način plaćanja:

-gotovinski 50% prilikom rezervacije, ostatak 5 dana pre početka putovanja.

Napomena: Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Putnici vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, stvarima u toku trajanja aranžmana, agencija ne snosi odgovornost u slučaju krađe ili gubitka. Organizator putovanja zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom usled objektivnih okolnosti. Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja. Za realizaciju izleta potreban je minimum 15 putnika. Uslučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo izmene programa, korekciju cene, kao i otkazivanje izleta najkasnije 3 dana pred putovanja.

U skladu sa Zakonom o turizmu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015, 83/2018 – dr. zakon i 17/2019 – dr. zakon) za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Uz ovaj program važe opšti uslovi agencije Kondor tis d.o.o, usaglašeni sa Ministarstvom turizma.

Kondor-tis Loznica

Gimnazijska br.1
kondor.tis@neobee.net
+ 381 15/87-83-90 
+ 381 15/87-83-93
+ 381 15/89-27-76
+ 381 69/717-524 - VIBER

fax +381 15 876 071

Radno vreme:

radnim danima 09h - 17h

subota neradni dan

Kondor-tis Beograd

Alekse Nenadovića br.10
kondortis@gmail.com
+ 38111/344-65-30
+ 38111/344-65-33
+ 38111/344-65-40
fax: +38111/344-58-79

Radno vreme:
radnim danima 09 - 16h

O nama

Opšti uslovi putovanja
Potvrda o garanciji putovanja
Ugovor o subagenturi

LICENCA

број лиценце: ОТП 34/2021
категорија лиценце: A 15

PIB: 101191412

PRATITE NAS